Product was successfully added to your shopping cart.
ftms

 

Tack för ditt bidrag till Filippinernas barn och nödställda familjer!

Vi har Filippinernas barn på våra hjärtan. Varje gång du handlar hos Axelnoah Wellness bidrar du med 5 kr till olika hjälpinsatser, till fattiga och nödställda barn, se www.tribemission.com  och till familjer i akut behov av hjälp. Hjälpen redovisas via Facebook ( www.facebook.com/axelnoahwellness) till Tribe Mission, eller sker genom direkt stöd till utsatta familjer. Du kan vara med och förbättra barnens och familjernas framtid! Tack alla kunder, under perioden nov 2014 - maj 2019 har ni bidragit med totalt 42.209 kr!