KÄRLEK……uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga” (Judas 3)

Bekänner vi oss som kristna…men har missat det väsentliga, inte brytt oss om det grundläggande…då har vi verkligen lurat oss själva. Låt oss inte ta för givet att vi vet vad evangelium är…om ett sant evangelium har nått in i våra hjärtan eller ej får eviga konsekvenser…

Vad betyder evangelium? – Jan Johansson

Det finns all anledning att begrunda följande ord av Dr. Martyn Lloyd-Jones:

“Håller du med dem som påstår att en kärleksfull ande är oförenlig med det negativa och kritiska avståndstagandet från uppenbar lögn, och att vi alltid måste vara positiva? Det enkla svaret på en sådan inställning är att Herren Jesus Kristus tog kraftigt avstånd från ondska och fördömde falska lärare. Jag upprepar att han fördömde dem och brännmärkte dem som “rovlystna vargar”och “vitkalkade gravar” och som “blinda ledare”. Aposteln Paulus sa om vissa av dem att “de har buken till sin Gud och söker sin ära i det som är deras skam”. Detta är bibelns språk. Det råder ingen tvekan om att församlingen är som den är idag p.g.a. att vi inte följer Nya testamentets undervisning och dess förmaningar och begränsar oss själva till det positiva och det s.k. “enkla evangeliet”, och underlåter att betona det negativa och kritiken. Följden blir att människor inte känner igen lögnen när de möter den”David Wilkerson:

“Lämna de sovande, döda kyrkorna. Lämna kulter som är fulla av habegär och framgångstankar. Lämna de liberala kyrkorna. Lämna den katolska kyrkan där man tillber jungfru Maria. Fly ut ur Babel. Lämna alla de människocentrerade religiösa institutionerna som är dubbelt döda och uppryckta med rötterna”. “Dra ut därifrån mitt folk. Må var och en söka rädda sitt liv undan Herrens vredes glöd” (Jer 51:45).Ingen billig nåd finns om vi tror på Guds helighet!

“Det är omöjligt att omvändelsen skulle kunna skiljas från syndaförlåtelsen och att Gud skulle kunna överse med synden, samtidigt som syndaren förblev lika hårt fäst vid den som förut”. (Charles H. Spurgeon)

Världskyrkan och ekumeniken

Avfallets första frukt var påvekyrkan. Avfallets mogna frukt blir den antikristliga världskyrkan som i Uppenbarelseboken kallas den stora skökan.

Världskyrkan och ekumeniken – Thoralf Gillbrant

Citat

“Vi har fått en kyrka som bygger på en sorts psykologiserande röra med lagom delar feminism, nyandlighet, naturdyrkan och socialetik” (Wilgot Fritzon)

“Kyrkorna håller på att kastrera sig själva” (Gustaf Wingren)

“Förkunnelsen i våra kyrkor har blivit ett välment, sövande svammel utan stadga och krav” (Sven Delblanc)

“Vad vi idag lider av är missriktad ödmjukhet. Vår övertygelse präglas av alltför stor förbehållsamhet. En människa bör ge rum för tvivel om sig själv, men vara fast i sitt sinne ifråga om sanningen. Nu har det blivit tvärtom”
(C.G. Chesterton)

“Kristendomen är ett örnevangelium som tyvärr har omformats till en en tam och pratsam korp” (Nils Bolander)

“Sanningen är odödlig” (Balthasar Hubmaier)

TILL…Bibelns evangelium om Jesus Kristus i en tid av postmodern relativism

“Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande villwhatge vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.” (Aposteln Paulus, Galaterbrevet 1:10).

KTS eftersträvar inte någon som helst form av kyrklig välsignelse, men vill hela tiden vara beroende av Guds välsignelse.

Innebär de ogudaktigas straff i helvetet att de blir för evigt torterade av Gud? Eller kommer deras rättvisa straff i Gehenna att innebära total tillintetgörelse? Chris Date vs. Dr. Phil Fernandes: Is Hell Forever?

Profet och präst, alla handlar de lögnaktigt. De tar det lätt med att hela dottern mitt folks skada och säger: “Allt står väl till, allt står väl till”. Men allt står inte väl till. (Jer. 8:10b-11).

“Tack snälla pastorn för att du alltid säger sanningen – del 1” – OBS! satir – Jan Johansson

“Tack snälla pastorn för att du alltid säger sanningen – del 2” – OBS! satir – Jan Johansson

Guds evangelium eller kristen religion? – Jan Johansson

“Psyk-evangeliet” och Jesus som “den store terapeuten”
vilseleder många kristna idag.

Sluta upp med att jobba på din egen självbild!
Du älskar redan dig själv tillräckligt mycket!
Psykologi är uppenbart en sekulariserad religion och dess fiendskap mot kristendomen är ett historiskt faktum.
”Kristen psykologi” som uttrycket används idag, är ett oxymoron (oförenlig motsats av idéer). Ordet psykologi uttrycker inte längre en utforskning av själen. Istället beskriver det ett menageri av terapier och teorier som i grunden är humanistiska.

Psykologiepidemin och dess botemedel – John MacArthur

Kristen urkundsförfalskning – Jan Johansson“Jag är helt säker på att läran om frälsning utan omvändelse har sänkt församlingens moraliska standard och skapat massvis av bedragna religiösa bekännare, som felaktigt tror att de är frälsta, när de faktiskt är förgiftade av bitter galla och bundna med orättfärdighetens band.” (A.W. Tozer)

“Kärleken har sin glädje i sanningen” (1 Korintierbrevet 13:6)

SANNINGENVad får dig att tro att du är kristen?

“….Jag påstår att evangelium, Guds kraft till frälsning, inte har predikats på länge i vårt land. Med vissa välsignade undantag tror jag att man kan säga så. Ändå menar många att dom har en kristen tro. Alltså är det något som inte stämmer. Under dom senaste 10 åren har den här skrämmande tanken växt till en djup övertygelse i mitt inre: Många människor menar sig vara kristna, när dom i verkligheten inte är det….” Läs vidare… 

Varifrån kom tanken på oändligt lidande i helvetet? Edward Fudge författare till The Fire that Consumes, “The standard reference on annihilationism” …

 Maktmänniskan i församlingen

Maktruset är det mest fördärvliga och det mest djävulska av alla rus. Det är makten över människors själar som maktmänniskan främst är ute efter. Jag har samtalat med gråtande, kristna kvinnor som en gång lät sig luras av en snygg, belevad, attraktiv man, men som senare (ofta omedelbart efter bröllopet) förstod att det var något helt galet i förhållandet. De har efter hand systematiskt brutits ner och i vissa fall misshandlats brutalt, tills all naturlig värdighet och självkänsla har brutits. Den som under längre tid har kommit ur vanan att tänka självständigt, göra egna bedömningar, fatta egna beslut och ta ansvar för sitt liv, upplever ofta att världen har blivit en ytterst osäker plats att leva på.

Maktmänniskan i församlingen – Edin Lövås

“Keep one thing forever in view – the truth; and if you do this, though it may seem to lead you away from the opinion of men, it will assuredly conduct you to the throne of God.” (Horace Mann)… Men de sanna andliga judarna insåg att Herren Jesus var ”Israels verkliga hopp”, uppfyllelsen av alla dessa gammaltestamentliga profetior om förbundet. Vi märker följaktligen att Israels frälsning inte finns i något jordiskt återupprättande av landet, utan i Kristi nya förbundsblod.

Ekumeniska evangeliska kristna gör raka motsatsen till allt som Frälsaren gjorde

Det är dåraktigt att verka för enhet med falska lärare, eftersom vi har fått befallning om att inte enas med dem!

Argument mot avskiljande från villfarelse – Peter Masters

Frälsningsarméns grundare William Booth fick en gång frågan av en journalist vilka farhågor han hade inför det tjugonde århundradet.

Booth radade upp följande punkter:

Religion utan den helige Ande
Kristendom utan Kristus
Förlåtelse utan omvändelse
Frälsning utan pånyttfödelse
Politik utan Gud
Himmel utan helvete

Sola Gratia – endast nåd
Sola Fide – endast tro
Solus Christos – endast Kristus
Sola Scriptura – endast Skriften
Soli Deo Gloria – endast Gud tillhör äran